Svanshals skola

Socken: Svanshals

Kategorier: Byggnader (Skolbyggnad) och Skolor

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening

Svanshals skola