Flygfoto över Alvastra

Kloster ruinen.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1940-tal

Kategorier: Fornlämningar, Natur (Omberg) och Verksamhet

Källa: Eino Liljegren

ocr