Sättra, Lilla Hästhagen

PDF: Sättra 20 Lilla Hästhagen 0-2 .pdf

PDF: Lilla Hästhagen bild .pdf

Socken: Rök

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Sättra

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997

1616