Ödeshögs Gatugård Lörja-Sventes

Ödeshögs Gatugård Lörja-Sventes
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Ödeshögs Gatugård Lörja-Sventes - torp nr 76

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Ödeshögs Gatugård 10:2

Källa: Torpinventering Ödeshögs by 2006

2285