Del av fastigheten Hästholmen 10:1 (Västergården) (Ängsbovägen 2) (Nybergastället)

Material från cirkeln "Lokalhistoria i Hästholmen" 2008

PDF: Nybergastället

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källa: Cirkeln för "Lokalhistoria i Hästholmen" 2008

254