Hästholmen 15:3 (Västergårdsvägen 2) (Gamla Telegrafen)

Material från cirkeln "Lokalhistoria i Hästholmen" 2008

PDF: Gamla telegrafen

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källa: Cirkeln för "Lokalhistoria i Hästholmen" 2008

652