Hästholmens Hamn 1:1 (Lastbergsvägen 3) (Hamnstugan)

Material från cirkeln "Lokalhistoria i Hästholmen" 2008.

PDF: Hamnstugan

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källa: Cirkeln för "Lokalhistoria i Hästholmen" 2008

725