Protokoll, hållet vid extra Kommunalstämma med Stora Åby Församling den 10 juli 1870, ang. Telegrafstation i Hästholmen

Protokoll, hållet vid extra Kommunalstämma med Stora Åby Församling den 10 juli 1870 ang. Telegrafstation i Hästholmen.
Kopia av originalhandling samt renskrivning.

PDF: Kopia av originalhandling

PDF: Renskrivning av originalhandling

Socken: Västra Tollstad

Period: 1800-tal

Kategori: Kommunikation

Källa: Cirkeln för "Lokalhistoria i Hästholmen" 2008

1253 1254