Flygfoto Skybacken.

Flygfoto över Einos hem på skybacken.

Socken: Stora Åby

Perioder: 1950-tal och 1960-tal

Kategori: Gårdar

Källa: Eino Liljegren

Flygfoto skybacken