Svanshals 6:1 (Arbetarebostad)

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Svanshals 6:1 (Arbetarebostad)

Socken: Svanshals

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Svanshals 1979 och Östergötlands länsmuseum

1538