Boeryd, backstuga utan namn

Siste brukare av torpet var en gammal gumma med okänt namn,
som kallades "Domaregumman" .

All information finns i pdf-filen nedanför.

Visa avancerad karta.

PDF: Namnlöst torp

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Boeryd

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

158