Råby Mellangård 3:12 (3:9) Annelund

Råby Mellangård 3:12 (3:9) Annelund
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Råby Mellangård 3:12 (3:9) Annelund - Torp nr 127

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Råby

Källa: Torpinventering 2008

1336