Råby Norrgård 2:8 Johannelund

Råby Norrgård 2:8 Johannelund
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Råby Norrgård 2:8 Johannelund - torp nr 123

Socken: Ödeshög

Perioder: 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Soldattorp)

Taggar: Råby

Källa: Torpinventering 2008

1337