Renemo Stora, Timmerkullen

Siste brukare av torpet:
Abraham Nilsson f.1804-08-14 i Solberga.
Hustru Maja Kajsa Svensdotter f.1801-04-03 i Ödeshög.

3 barn.
Abraham dör på torpet 1860-11-06 i lungsot.

Maja bor kvar till 1863 då hon flyttar till Sonaby.
Efter 1863 är torpet ej omnämnt i husförhörslängden

Mer information finns i PDF-filen.

Visa avancerad karta.

PDF: Timmerkullen

Socken: Stora Åby

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Jordtorp)

Taggar: Stora Renemo

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

1289