Sättra, Stenstugan under Allmänningen

Sättra 21 Stenstugan under Allmänningen

Från Röks socken, På Lysings härads allmänning. Stenstugan vid Sätra gärdesgården, en borg.
Stenstugorna som platsen vanligen kallas har varit bebodd senast på 1840-talet eller däromkring av en fördriven Sätra-torpare bosatt i Öna i Sätra skogen strax här intill. Denna torpare hade i början av 1800-talet vid egendomen Sätra svårligen försyndat sig genom sin stora skicklighet till att känna konsten av att då andra om morgonen vaknade, hade han vad de saknade. Genom denna misshaglighet blev torparen från Sätra landsförvist. Då han på allmänningen i denna borg sin återstående levnad bosatta sig.
Till börden var mannen västgöte, och hans skicklighet för sitt livsuppehälle fortsatta han obehindrat, som då han bodde på andra sidan gärdesgården, vilket var: jaktfiske och under nattetid förflytta andras egendom till en annan plats.
Därom en sann berättelse. På höstetiden något av åren 1830-35 kom Stenstugumannen (vars namn jag egentligen inte känner) till Anders Stark på Åsby mader och tingade bort 4 kappar säaråg, men Stark kunde inte få den förrän nästa fredag, för den skulle inte tröskas förrän om nästa torsdag i Sättra. Jag kommer med rågen sade han, vilket han också gjorde. Han hade som sagt konsten till att förflytta andras egendom.
Stenstugorna, Borgen är i sitt slag en mycket finfin, sinnrik bebyggelse. Själva stugan som varit byggd av sten till takfoten, mäter i längd 4 m, i bredd 3 m. och nu varande ruin är 1 m i höjd, 60 cm i bredd. Stora och lilla borgbyggnaden mindre i höjd och bredd. Med all sannolikhet har storborgens långsida som är åt öster en gång i tiden uppburits av en
grov rundtimmersvägg. Det synes på stensättningens kortvinkel vilken har varit en förstärkning, så väggen därigenom bättre höll sig uppe med. Stenstuguplatsen förtjänar framför många andra bemärkta fornplatser
en uppmärksamhet. Platsen i fråga håller nu på att igenväxa med en nyplanterad granskog. Villa Andersborg, Väderstad den 13 april 1930. C J Stark.

Socken: Rök

Period: 1900-tal

Taggar: Sättra

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997