Rambergstorp Norrgården Drabo

Siste brukare av torpet:
Torparen Johan Johansson född 11/9 1807 i Styra.
Hustrun Sara Greta född Månsdotter 8/4 1816 i Gränna.
Fostersonen Carl Viktor Johansson född 12/6 1817 i Stora Åby.

Johan dör 6/6 1886 av ålderdom.
Sara Greta flyttar till fattighuset 20/4 1894.
Efter 1886 brukas jorden av ägaren Alfred Lack.
Jorden brukas sedan av Albert Karlsson i Åsgårda fram till 1940.

Johan ansågs vara förmögen.
Sara Greta dör på fattighuset 31/3 1905 av ålderdom.

Mer Information finns i PDF-filen.

Visa avancerad karta.

PDF: Drabo

Socken: Stora Åby

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Förpantningstorp)

Taggar: Rambergstorp Norrgården

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

1275