Familjen Wasén utanför gamla prästgården i Svanshals 1918

Från vänster:
Maja, Sven, Hans, Bengt(11 år med mössa), Stina med baby Dag, Inga, Karl j:r, Eva, Karl s:r, Lisa, Stina, Greta, Brita. Fotograf Oscar(Melker)Karlsson.

Socken: Svanshals

Period: 1910-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad) och Personer

Källa: Agneta Widén, Rök - Svanshals byalag, Historiegruppen

ocr
Familjen wasen utanfor prastgarden i svanshals 1918