Ödeshögs Södergård (Torp nr 70)

Ödeshögs Södergård
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Ödeshögs Södergård - torp nr 70

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Vanligt torp)

Taggar: Ödeshögs Södergård

Källa: Torpinventering Ödeshögs by 2006

2373