Skolfoto från Munkeryds skola 1910-1911

Längst till höger ser vi Elvir Johansson från Öjan, som senare tog namnet Stavman. De övriga på fotot är okända.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1910-tal

Kategori: okända

Källa: Arne Ivarsson

ocr