Bilder från Stenkilsby 1:2 (den så kallade Kyrkvärdagården)

Stenkilsby 1943
Boden vid undantagshuset i bakgrunden.

Anna Larsson f. Jonsson
Född 1847 Död 1943

Margareta Stenkil
Född 1938

Socken: Stora Åby

Period: 1940-tal

Kategorier: Gårdar och Personer

Källa: Margareta Stenkil / Henry Sjöstrand