Folkminnen,nr. 88. Gilstring

Folkminnen, livet, trakten, sägner och liknande.

PDF: Folkminnen, nr. 88. Gilstrig

Socknar: Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad, Ödeshög och Övrigt

Perioder: Forntid, Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Folkliv

Taggar: Ödeshögsbygden

Källa: Gilstring Karl Gösta

393