Heda kyrkogård

Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering 2006

PDF: Heda kyrkogård

Socken: Heda

Period: Medeltid

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Taggar: Heda

Källa: Östergötlands museum

556