Linköpings stift i ord och bild - Dals och Lysings Kontrakt

Linköpings stift i ord och bild utgiven av Iduns förlag AB i Stockholm 1949

PDF: Dals och Lysings Kontrakt

Socknar: Heda, Rök, Stora Åby, Svanshals, Trehörna, Västra Tollstad och Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Församling (Kyrkan)

Källa: Linköpings stift i ord och bild

1049