Arbetare på Renstad gård 1971

Arbetare på Renstad gård 1971

Guldklocka till dem:
Bakre raden från vänster:
Edvin Karlsson
Alvar Andersson
Gustav Gustavsson
Henrik Källqvist
Axel Karlsson (Bror med Edvin)
Hilding Johansson
Aron i ”Svängen” (Frun hette Olga och dottern Barbro, de bodde på ”Mösen” i Svängen på vägen ner till Kälkestad)
Gösta Axelsson
Nils Lindqvist (Smed)
Konrad Källqvist (Henriks pappa)

Sittande från vänster:
John Hall
Gustav Johansson
Sven Johansson
Herbert Kullander (Birgitta Karlsson i Svanshals pappa)

Socken: Svanshals

Period: 1970-tal

Kategorier: Personer och Gårdar

Källa: Birgitta karlsson

ocr