Fridhem Fågelgatan

Siste brukaren av torpet var

Arbetare Oskar Leonard Tolf f. 1879,
H h Emma Maria f. 1878.

Makarna inflyttade 1907 och flyttade därifrån 1908, därefter revs torpet.

Torpet var beläget intill Särtzhögagatan. Tomtplatsen har återgått till omkringliggande åkermark, platsen har återfunnits i terrängen.

Personer:
Emma Maria Tolf (Född: 1878)
Oskar Leonard Tolf (Född: 1879)

Socken: Svanshals

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Dagsverkstorp)

Taggar: Glänås Kronogård

Källa: Torpinventering 1990