Röks kyrkoherdebostad

Socken: Rök

Perioder: 1930-tal och 1940-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad) och Verksamhet

Källa: Eino Liljegren

ocr
Roks kyrkoherdebostad