Uppbyggnaden av magasinsbyggnaden och silon i Hästholmen

Det var Hjördis Johanssons (född Bengtsson) pappa Edward Bengtsson i Renemo som var med och byggde magasinsbyggnaden och silon i Hästholmen.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1930-tal

Kategori: Byggnader (Anläggning)

Källa: Hjördis Johansson

Uppbyggnaden av magasinsbyggnaden och silon i hastholmen