Trehörna socken

Trehörna socken

Trehörna socken av Lysings härad gränsar i väster mot Stora Åby socken. Området består till största delen av skogsbygd med ett 30-tal sjöar. Bland dessa kan nämnas Trehörningen och Flugebosjön. Marken är mycket bergig med en sammansättning av granit och gnejs. I äldre tider fanns få framkomliga vägar i området som var uppdelat på flera socknar. När avlidna personer skulle forslas till sockenkyrkan var deras kistor tvungna att bäras och vägen till kyrkogården var därför uppdelad i bärlag som hade varsin uppmätt sträcka att bära kistan. 1643 fick man myndigheternas tillstånd att uppföra en kyrka i närheten av Trehörna säteri och socknen bildades. Vid Slangeryd fanns en hälsokälla som var flitigt besökt under 1800-talet.

Källa: "Sveriges bebyggelse : Landsbygden, Östergötlands län, del V", Uddevalla 1948