Alvastra klosterruin

Ur vykortssamlingen "Minne från Ödeshög och Omberg " utgiven av A.B. Sigfr. Kullerstrands förlag, Ödeshög

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Källor: Fotograf S. Kullerstrand och Hubert Mayrhofer