Om sidan

2003 inleddes ett projekt på Ödeshögs kommunbibliotek att digitalisera lokalhistoriskt material. Det finns mycket unikt lokalhistoriskt material i Vincent Lundberg-rummet på biblioteket. Exempelvis torpinventeringar, brev, minnesanteckningar, tidningsartiklar, uppsatser, böcker och skrifter. Vår vision är att genom digitalisering av det lokalhistoriska materialet lagra det, strukturera upp samt tillgängliggöras för alla.

Detta är ett mycket långsiktigt projekt och kommer förmodligen aldrig att kunna sägas bli avslutat. Vår förhoppning är att skolor, hembygdsföreningar, studieförbund, privatpersoner med flera bidrar med kompletterande material för att en så heltäckande bild som möjligt över Ödeshögs kommun ska kunna uppnås.

På sidorna har vi använt gammal svensk stavning då det stått så i originalet.

Vi tar tacksamt emot material för publicering! Foton, anteckningar, inventeringar, minnen och så vidare. Kontakta Ödeshögs bibliotek på telefon 0144-350 46 (e-post: biblioteket@odeshog.se) för mer information.

Juridik

Vi respekterar rådande lagstiftning som finns att beakta i samband med vår digitala hembygdsbok.

I de fall vi inte fullständigt lyckats klargöra eller finna de ursprungliga källorna till de artiklar och bilder vi presenterar tar vi tacksamt emot uppgifter som hjälper oss att öka vår vetskap härom.

För att inte låta ett komplicerat och tidskrävande eftersökningsarbete hindra oss i vår strävan att tillgängliggöra artiklar och bilder, stödjer vi oss på nedanstående grundsyner:

I de fall vi inte lyckats klargöra upphovet, stödjer vi visning av utsnitt på lovlig citering (22 § URL) med motivet att belysa artiklarnas och bildernas existens och karraktär.

Den upphovsman som anser sig förbigången ombeds att kontakta biblioteket för korrigering.

De personuppgifter som publiceras genom Hembygdsboken har i regel inget godkännande av den registrerade. Personuppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Kort om tillgänglighet på Ödeshögs digitala Hembygdsbok

Vår vision är att genom digitalisering av det lokalhistoriska materialet lagra det, strukturera upp samt tillgängliggöras för alla. Hembygdsboken är ett extranät som kommer att anpassas till lagen om tillgänglighet vid en omfattande översyn. Vi är medvetna om att den i nuläget inte är tillgänglighetsanpassad men personalen på biblioteket finns till hands för att hjälpa till i den mån det är möjligt.