Länkar

Detta är en lista över externa länkar till sidor med anknytning till Ödeshögsbygden eller dess omedelbara närhet. Innehållet på nedanstående sidor ansvarar respektive upphovspersoner för och sidorna har i övrigt ingen direkt koppling till hembygdsboken.

Arkeologi

 • Arkeologiska rapporter utförda av Östergötlands länsmuseum. Rapporterna är i PDF-format och är listade i kronologisk ordning. Filerna är ganska stora och kan ta en stund att hämta med långsamma uppkopplingar.
  • 2007:26 Järnålder och medeltid vid Östgötaporten, Högmoberg: Arkeologisk för- och slutundersökning
  • 2007:34 Hällristningar i Hästholmen: Rengöring, permanentmålning och dokumentation
  • 2007:70 Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög: Arkeologisk förundersökning
  • 2007:83 Två vindkraftverk vid Runnestad: Arkeologisk förundersökning
  • 2007:105 Millingstorp, vindkraftverk 3: Arkeologisk utredning etapp 1 och 2
  • 2007:117 Alvastra 5:3: Arkeologisk förundersökning
  • 2008:33 Tägneby 1:1: Arkeologisk förundersökning
 • FMIS Fornsök från Riksantikvarieämbetet för sökning bland Sveriges fornlämningar.
 • En artikel publicerad i Svenska Dagbladet 2004 om fornborgarnas användning under järnåldern.
 • Temasida om fornborgar från Kulturarv Östergötland.
 • Fotevikens museum om Östergötland under järnåldern.
 • Östergötlands Länsmuseum skriver om hällristningarna på Kvarnbacken i södra delen av Hästholmens samhälle.

Biografi med genealogi

Böcker, bibliotek och arkiv

Geografi

Historia

 • Eriksgatan i Östergötland. Om de forntida och tidigmedeltida vägarna genom Östergötland. Dessa vägar användes av handelsmän och personer med officiella uppdrag som av någon anledning behövde förflytta sig genom landskapet. Det var också denna väg kungen tog på sin resa från Gamla Uppsala runt Vättern och tillbaka för att få sin legitimitet bekräftad i de olika tingen.
 • Kulturarv Östergötland. Omfattande portal om det östgötska kulturarvet. Innehåller bland annat bilddatabaser, kartor, databaser, persongalleri, befolkningsstatistik, ortnamnsregister samt länkar till en mängd andra intressanta webplatser.

Konst, arkitektur, musik, teater och film

Religion

Språk, runor

Teknik, industri och kommunikationer

 • En sida för ett projekt som håller på att bygga en kopia av ångaren Eric Nordevall som sjönk utanför ön Jungfrun i Vättern 1856.
 • En sida på Svenska Fyrsällskapets webplats med bilder på fyrar i Vänern och Vättern.