Kvarteret Domaren

Bilden tagen från Hotell Carlström omkring 1915.

Socken: Ödeshög

Period: 1910-tal

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster) och Samhälle

Källa: Fotograf S. Kullerstrand

ocr