Betelkyrkan i Hästholmen

Betelkyrkans syförening i Hästholmen
Stående från vänster:
1. ?
2. Ellen Bengtsson
3. ?
4. Dagmar Andersson
5. Märta Hermansson

Sittande från vänster:
1. ?
2. ?
3. Edith Johansson
4. Karin Johansson
5. ?
Edith och Karin var fastrar till Violet Bogentoft.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1950-tal

Källa: Ulf Hermansson