2008:57 Kulturlager vid Millingstorp

Rapport 2008:67. Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll. RAÄ 145.
Millingstorp 1:21, Röks socken, Ödeshögs kommun. Utfört av Fredrik Samuelsson.

Visa avancerad karta.

PDF: Rapport 2008:67

Socken: Rök

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Förundersökningar

Källa: Östergötlands länsmuseum

31