Hällristningarna i Hästholmen

Beskrivningar i text och bild av hällristningarna. Även allmänt om hällristningar i Östergötland och annorstädes.
Accnr. 154

PDF: Hällristningarna i Hästholmen

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Hästholmen

Källa: okänd

639