Härd från bronsåldern.

PDF: Härd från bronsåldern

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Hästholmen

Källa: Östergötlands lmuseum,Marie Ohlsen

641