Thorsten Andersson, föredrag avLänsstyrelsen och Studieförbundet Vuxenskolan