Blå Port 21/B.P

Minnesskrift på bergväggen vid Helvetesporten vid Grännavägen.
"Under Oscar 1:s regeringsår Byggdes denna Vägbana, Gud gav åt människan medlen och kraften att övervinna naturhindren".

Socken: Ödeshög

Period: 1840-tal

Kategori: Fornlämningar (Minnesstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg

ocr
Bla port 21 b p