Milsten 1/2 mil Nr. 21/16

Placerad i Heda

Socken: Heda

Kategori: Fornlämningar (Milstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg