Milsten Boet 21:18

Stenen står öster om Boets affär. Vägen Stora Åby - Aleryd. Årtal okänt.

Socken: Stora Åby

Kategori: Fornlämningar (Milstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg

Milsten boet 21 18