Ödeshögs Klockaregård 3:29 Rosenberg 2

Ödeshögs Klockaregård 3:29 Rosenberg 2
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Ödeshögs Klockaregård 3:29 Rosenberg 2 - torp nr 44 Pdf

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Soldattorp)

Taggar: Ödeshögs Klockaregård

Källa: Torpinventering Ödeshögs by 2006

2294