Ödeshögs Skrapegård 6:11 Telltorp

Ödeshögs Skrapegård 6:11 Telltorp
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Ödeshögs Skrapegård 6:11 Telltorp - torp nr 55 Pdf

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Soldattorp)

Taggar: Ödeshögs Skrapegård

Källa: Torpinventering Ödeshögs by 2006

2354