Trehörna kyrkogård

Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering 2006.

PDF: Trehörna kyrkogård

Socken: Trehörna

Period: 1600-tal

Kategorier: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering) och Församling (Kyrkan)

Taggar: Trehörna

Källa: Östergötlands museum

1945