En mellaneolitisk grav från Alvastra

Trebetygsuppsats framlagd vid
seminariet i Arkeologi,
särskilt nordeuropisk
vid Stocholms Universitet, Ht 1980,
av Ebba During.
Handledare: Doc. Gunborg O. Janzon
Prof. Torstein Sjövold

OBS! Om dokumentet ligger ner så högerklickar du på dokumentet och väljer rotera medurs/medsols

PDF: En mellaneolitisk grav från Alvastra

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategorier: Arkeologi, Brott / straff och Fornlämningar

Taggar: Alvastra Kloster och Alvastraområdet

Källa: Ebba During

326