Slangeryd brunn: huvudbyggnad

Huvudbyggnaden revs på 1920-talet. Text: Britta o Barbros mormor Sofia Wilhelmina Svensson, gift m. Joh. Lindholm- föddes här 24 aug. 1859-

Socken: Trehörna

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Byggnader, Gårdar, Näring, Personer och Samhälle

Källa: Hembygsföreningen

ocr
Slangeryd brunn huvudbyggnad