Kulhult

Personerna utanför husen och grindarna är fr vänster:
1) okänd man
2) okänd pojke
3) Carl Johan Wiss (1842-1930). Hans far var knekt med soldatnamnet Pang (fr Bankaby).
4) okänd man med skägg
5) Emilia Wiss (og Vig) (1842-1922)
6) Eda Wiss (1884-1965)
7) Troligen Hilda Wigh (1897-1981). Hon var fosterbarn i huset (Emilia var hennes faster) sedan hennes mor tragiskt gick bort då hon var 10 mån. Hon bodde hos familjen Wiss tills hon fyllde 10 år.

Kortet troligen taget ca 1905/10.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1900-tal och 1910-tal

Kategorier: Gårdar och Personer

Källa: Therese Norman