Sista råglasset köres in, Alvastra

Bilder och text från Svenska Turistföreningens bildsamling, Östergötland 1906.

Detta är en bild från en av östgötaslättens bördigaste trakter. En flik av Vättern skymtar på avstånd, men för övrigt ses, så långt blicken når, endast sädesfält, mellan vilka byar och enstaka gårdar, omgivna av trädgårdar och parkträd, ligga utströdda här och där. Norr ut reser Omberg sin skogklädda hjässa. Närmast framför oss utbreder sig ett vidsträckt rågfält, men dess skörd är redan bärgad. De sista resterna därav, "lösingen", håller just på att hopsamlas. Snart får skördefolket vända sig till ett annat fält, där vetets tunga ax redan gulnat och hastigt mogna till skörd, och knappt är det verkställt, förrän havrens vippor falla för skördemaskinen eller liens skarpa egg. På de skördade fälten finna man fattigmans barn gå omkring för att uppsamla kvarlämnade ax. Det sålunda hopsamlade föreslår just inte mycket till mjöl, men det föraktas inte av hönsen.

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1900-tal och 1890-tal

Kategorier: Händelser och Näring (Jordbruk)

Källor: Hubert Mayrhofer och Svenska turistföreningen

ocr