Arbetarna på torvmossen, Dagsmosse

Andra raden andra från höger Karl Gustav Svensson, född 1872 i Heda och död 1930, Björksnäs, Dagsmosse, Omberg.
Andra raden femte från höger Erik Andersson, Albacken, Omberg född 1896 i Västra Tollstad.
Övriga är okända.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategorier: Näring och Personer

Källa: okänt