Ödeshög Gästgivaregård 4:13 (Kvarngatan "Paptistkyrkan)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: -

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2203