Poststen 21:post

Stenen finns vid Järnstad, Stora Åby socken. Vid utfarten mot gamla E4 någon kilometer öster om Stora Åby kyrka finns ännu i dag en "poststen" som markerar den plats där postutväxlingen ägde rum. Stenen torde vara unik för Sverige.

Följande text är en avskrift av en artikel i Östgötabladets sommarbilaga juni 1974. (Ur Hugo Brolins samling)
Poststenen vid Skybacken har med poststationen i Järnstad att göra. Sannolikt är denna sten den enda som finns bevarad i landet, och den tillkom under 1700-talet, då postdiligensen trafikerade Kungsvägen mellan Jönköping och Linköping. Man känner till tre postgårdar från denna tid, varav en låg i Skrädeberg, en i Råby och en i Ödeshög.
Vid postgårdarna avlämnades och mottogs post, men där bytte man också hästar så att färden kunde köras i högsta tempo.
Poststenen stod vid avtagsvägen upp mot Järnstad så att postiljonen lätt skulle hitta till gården. På stenen finns inristad text med tre gårdsnamnet samt ett posthorn.
Accnr. 302
Under 1973 har Ödeshögs kulturnämnd för avsikt att höja stenen från sin låga placering, så att den bättre kommer till sin rätt.

Socken: Stora Åby

Kategori: Fornlämningar

Källor: Hubert Mayrhofer och Roland Hagberg